Dedakis Real Estate
Greek Language
Loutraki, Corinthia, Peloponnese Greece

Land 1.820m2

Code: 1472
Price 200.000 euro
Location: Loutraki
Land 1.820m2 in the city plan.Share this property ...