Dedakis Real Estate
Greek Language
Loutraki, Corinthia, Peloponnese Greece

Land 7.717m2

Code: 1826
Price 140.000 euro
Location: KINETTA
Land 7.717m2 at Kinetta , area Kronizes. Out of city plan.Share this property ...