Dedakis Real Estate
Greek Language
Loutraki, Corinthia, Peloponnese Greece

Land 7.000m2

Code: 1150
Price 150.000 euro
Location: Strava
Land 7.000m2 at Strava area of Loutraki with sea view.Share this property ...